Hogeschool Arnhem-Nijmegen


Wij zijn de HAN!

Met meer dan 34.000 studenten uit binnen- en buitenland en ruim 3.600 medewerkers behoort de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen tot de vier grootste en meest toonaangevende hogescholen van Nederland. Vanaf onze campussen in Arnhem en Nijmegen verzorgen wij zo’n 80 bachelor- en masteropleidingen en 300 cursussen en trainingen op het gebied van gezondheid, economie, management, educatie, techniek, life sciences en sport.

Onze missie is het kwalificeren, socialiseren en vormen van studenten voor hun toekomstige beroepspraktijk en burgerschap in een dynamische, globaliserende en complexe samenleving. Wij leiden op tot zelfbewuste mensen, die in hun kracht staan, over grenzen heen kijken en geëquipeerd zijn de beroepspraktijk te innoveren. Dit vraagt om een discipline-overstijgend perspectief, dat leren en innoveren stimuleert. Wij dagen studenten uit om zich, onder begeleiding van onze docenten en onderzoekers en in nauwe samenwerking met het werkveld, te ontwikkelen tot kritische, reflecterende professionals, zodat ze na hun afstuderen een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving kunnen en willen gaan leveren.

De hechte verbinding tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk is een belangrijke pijler. In nauwe samenwerking met het werkveld leggen we ons met 36 lectoraten, 8 centres of expertise en vele professionele leergemeenschappen toe op actueel onderzoek en kennisinnovatie.

Ons onderwijs en onderzoek worden in toenemende mate gecentreerd rondom een aantal zwaartepunten. Deze zijn afgeleid van de economische en maatschappelijke speerpunten van onze (Eu)regio: Health, Sustainable Energy & Environment en Smart Region. Hiermee zijn we in staat om – samen met partners in de regio – een herkenbare onderwijs- en onderzoeksprogrammering te ontwikkelen, die aansluiten op de vraag in onze regio.

Studiecentra HAN

Wij zijn de afdeling van de HAN, waar onderwijs en onderzoek –in een inspirerende fysieke en digitale studie- en leeromgeving– kan rekenen op advies, training en ondersteuning bij het bij het zoeken, vinden, verwerken en publiceren van vakinhoudelijke informatie.

De HAN heeft 6 Studiecentra, 2 in Arnhem en 4 in Nijmegen, waarbij de focus van collectie past bij het onderwijs op de betreffende locatie.

han
han-klein

Contact Arnhem

Ruitenberglaan 31 (1e etage), 6826 CC Arnhem
Postbus 5171, 6802 ED Arnhem
T. (026) 36 91 131
E. studiecentra@han.nl
W. www.han.nl/studiecentra

Contact Nijmegen

Kapittelweg 33, 6525 EN Nijmegen
Postbus 6960, 6503 GL Nijmegen
T. (024) 35 31 575
E. studiecentra@han.nl
W.  www.han.nl/studiecentra

Arnhem
Ma 08:30-17:45 uur
Di 08:30-20:00 uur
Wo 08:30-17:45 uur
Do 08:30-20:00 uur
Vr 08:30-16:45 uur
Za Gesloten
Zo Gesloten

Nijmegen
Ma 08:30-19:30 uur
Di 08:30-19:30 uur
Wo 08:30-19:30 uur
Do 08:30-19:30 uur
Vr 08:30-17:30 uur
Za Gesloten
Zo Gesloten

Kijk op de website voor de openingstijden overige locaties.

  • Bezoek is vrij tijdens openingstijden.
  • Gratis wifi.
  • Catalogus online en ter plekke te raadplegen.
  • Boeken en tijdschriften zijn uitsluitend in het Studiecentrum in te zien.
  • Lenen alleen voor HAN medewerkers en studenten.
  • De digitale collectie (databanken etc.) is alleen voor HAN medewerkers en studenten beschikbaar.
  • Koffie en thee verkrijgbaar tegen betaling in de kantine of de  cafés op de campussen.
  • Print- en kopieerfaciliteiten zijn uitsluitend beschikbaar voor HAN medewerkers en studenten.

Arnhem

Nijmegen