Nederlandse Jurisprudentie van 1913


Al meer dan eeuw is Nederlandse Jurisprudentie hét tijdschrift voor juridisch Nederland. Wekelijks verschijnen in de NJ, zoals het blad kortweg heet, de belangrijkste uitspraken van Nederlandse en Europese rechters, voorzien van commentaar door vooraanstaande annotatoren. Het blad is zo bekend, dat veel juristen het NJ-nummer van een uitspraak gebruiken als verwijzing in plaats van het officiële ECLI-nummer.

Het eerste nummer van Nederlandse Jurisprudentie verscheen in 1913 bij uitgeverij Tjeenk Willink in Zwolle. Vanaf 1925 verscheen het blad met een supplement, Nederlandsch juristenblad. Vanaf 1936 ging het Weekblad van het recht op in de NJ. Later volgden nog enige wijzigingen, met name in de ondertitel, maar al die jaren bleef de inhoud onveranderd: uitspraken en commentaren op de uitspraken.